Метою діяльності господарських товариств є діяльність, спрямована на отримання прибутку в інтересах учасників (акціонерів) товариства, збільшення добробуту інвесторів у вигляді зростання ринкової вартості часток (акцій) товариства, отримання дивідендів.

До корпоративних товариств, в певному сенсі, можливо віднести самостійні юридичні особи які існують незалежно від кінцевого власника.

Корпоративне управління – це система взаємовідносин між власниками та управлінським персоналом товариства, за допомогою котрої власники визначають напрямки розвитку та контролюють діяльність товариства. Довіра інвесторів в значний мірі базується на ефективному корпоративному управлінні, належному захисті прав інвесторів, надійних механізмах контролю, прозорості діяльності товариства та управлінського персоналу.

Найбільш поширені в Україні товариства, які можливо віднести до корпоративних товариств, це акціонерні товариства (публічні та приватні) та товариства з обмеженою відповідальністю.

Участь в управлінні товариством в повному обсязі реалізується через участь у загальних зборах товариства, праві бути обраним до складу наглядової ради товариства або інших органів управління товариством.

Новини


Роз’яснення Міністерства юстиції України щодо порядку державної реєстрації та діяльності товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю"

17 червня 2018р. набрав чинності закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"