За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосівУ протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:
- дата проведення голосування;
- питання, винесене на голосування;
- рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:
- дата проведення голосування;
- кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

Рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений статутом акціонерного товариства.
Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерного товариства.
Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.
Протоколи про підсумки голосування публічного акціонерного товариства протягом 10 днів з дати закриття загальних зборів розміщуються на веб-сайті такого товариства.