У разі обрання членів органу акціонерного товариства зазначається така інформація щодо кожного кандидата:

- Для фізичних осіб:

- Прізвище, ім'я, по батькові.
- Рік народження.
- Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата.
- Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат.
- Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).
- Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.
- Загальний стаж роботи.
- Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).
- Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.
- Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.
- Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата.
- Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини вищезазначених відомостей.


Для юридичних осіб:

- Повне найменування.
- Місцезнаходження.
- Код за ЄДРПОУ.
- Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата.
- Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат.
- Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.
- Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата.
- Інформація про фізичну особу (осіб), яку (яких) кандидат - юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства.
- Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей.